Descrizione

  • Capacità di cottura pizze: 7 (ø 350 mm)/3 (ø 500 mm)
  • Produttività oraria: 80-88 (ø 300 mm)/70-77 (ø 350 mm)/27-30 (ø 500 mm)/12-14 (tray 400×600 mm)
  • Alimentazione elettrica: AC 3 N 400*
  • Peso netto: 517
  • Dimensioni: 1366x1438x1697 mm
  • Dimensioni Piano Cottura: ø1100x h180

Richiedi maggiori informazioni